Nauka czytania Metodą rodzinną jest metodą skuteczną i pozwala dzieciom na osiągnięcie dobrych efektów. Została opracowana przez Małgorzatę Kerl.
Powstała na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy z dziećmi i jest przyjaznym sposobem na wprowadzenie dziecka w świat słowa pisanego. Pozwala dziecku poznawać litery wieloma zmysłami. Sprawność czytania jest jedną z pierwszych umiejętności podlegających szkolnej ocenie. Biegłość w tej dziedzinie, już w pierwszym roku nauki, buduje poczucie wartości, a wczesna umiejętność czytania, to dobry start i szansa na pozostałe sukcesy w szkole.

www.youtube.com/watch?v=lRiHWqJH25Q