ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PSEM TERAPEUTYCZNYM

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PSEM TERAPEUTYCZNYM

Zajęcia z psem terapeutycznym mają charakter edukacyjny. Prowadzi je Pani Marta Przybylak – Nochowicz – dogoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolny, stosowany analityk zachowania oraz przewodnik dwóch psów terapeutycznych Luna (Cavalier King Charles Spaniel) i Benek (Goldena Retrivier). Obecnie do pracy terapeutycznej jest szkolony jeszcze jeden psiak – Felek (Cavalier King Charles Spaniel).

Spotkania mają dostarczać dzieciom przede wszystkim radość              i satysfakcję czerpane z kontaktu z psem. Uniwersalność dogoterapii opiera się na możliwości wykorzystania obecności psa, jako czynnika zwiększającego motywację do pracy. Odnosi się to zarówno do ćwiczeń rehabilitacyjnych, jak i wysiłku intelektualnego, dlatego spotkania mają na celu:

– przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem;

– rozumienie psiej mowy (sygnały uspokajające);

– kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę;

– rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa i potrzeby komunikacji;

– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

– kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka;

–  wydłużanie czasu koncentracji uwagi;

– podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa                i w kontakcie z psem;

– doskonalenie umiejętności naśladowania;

– kształtowanie wrażliwości ;

– kształtowanie umiejętności społecznych;

Realizacja:

Zabawy i ćwiczenia, pogadanka, instruktaże, praktyczne nabywanie umiejętności przeplatane śpiewem, ćw. i zabawy plastyczne w małych grupach do 10 os. Indywidualny kontakt z psem, zabawy ruchowe.

Czas trwania zajęć – 45 min.