DOGOTERAPIA

Dogoterapia jest formą wspomagania rehabilitacji dzieci i dorosłych, prowadzoną przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa.

Dogoterapia: