INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU K. JOHANSENA

Twórcą tej metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Terapia ta skierowana jest do osób od 4-go roku życia, młodzieży i dorosłych, u których m. in. stwierdzono:

Na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą mieć wpływ czynniki:

Zalety metody:

Procedura badania i terapii

  1. Badanie trwa około dwóch godzin, na które składa się:

2. Przygotowanie indywidualnego programu Treningu Słuchowego Na podstawie diagnozy przygotowywana jest indywidualna płyta CD do codziennego słuchania w domu. Osoba słucha płyty w domu ok. 10-15 minut dziennie przez słuchawki (najlepiej o stałej porze). Trening Słuchowy – pierwszy etap trwa od 6 do 8 tygodni

3. Diagnoza kontrolna – powtarzana co 6-8 tygodni (ustalenia indywidualne). W tym: badania audiometryczne i testowe stanowią podstawę do przejścia do kolejnego etapu terapii, tzn. do słuchania kolejnej płyty.
Program stymulacji słuchowej JIAS jest uzależniony od indywidualnych potrzeb, zwykle jednak obejmuje 6-18 m-cy. Terapia kończy się w sposób stopniowy. Wychodzenie z terapii oznacza powolne zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.