INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA  (współpraca zmysłów) to proces, w którym następuje organizacja dostarczania do organizmu wrażeń, tak by mogły być  one wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.

Prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka jest nierozerwalnie związany z jakością procesów odbierania, przetwarzania i integrowania przez mózg informacji pochodzących od zmysłu smaku, słuchu, węchu, wzroku, dotyku oraz propriocepcji (czucie głębokie) i układu przedsionkowego (grawitacja, ruchy ciała).

Aby dziecko prawidłowo funkcjonowało w środowisku, które je otacza wszystkie zmysły muszą ściśle i w sposób pełny ze sobą współpracować. Integracja sensoryczna zaczyna się już w okresie życia płodowego,  natomiast najbardziej intensywniej przebiega w pierwszych  latach życia. Drobne jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zdolności ruchowe, samoobsługę, zachowanie, umiejętność zabawy, edukację. Nasz mózg bombardowany jest niezliczoną ilością różnych informacji z otoczenia, które musi przyjąć, przetworzyć i odpowiednio zareagować. Jeśli nie potrafi odebrać sygnału z któregoś ze zmysłów albo go źle interpretuje, to wtedy dziecko nie potrafi właściwie zadziałać w określonej sytuacji. Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji dziecka i zastosowaniu odpowiednich testów, zostaną rozpoznane trudności, tym efekty SI będą lepsze.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ często nazywana jest nauką przez zabawę. Dziecko kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwojowego dziecka, nie są ani za łatwe ani za trudne, balansują na granicy jego możliwości.

Podczas terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, pojawiają się one w sposób  naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układ nerwowego.

Terapia zwykle trwa od 1 do 2 lat w zależności od stopnia nasilenia deficytów i rodzaju zaburzeń oraz indywidualną podatność dziecka na terapię.

Ćwiczenia prowadzone są przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, posiadający certyfikat sprzęt do terapii integracji sensorycznej.

 

Drogi Rodzicu!

Z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy będą „rosły” razem z nimi. Dlatego bardzo ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy tak, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.

MAMO, TATO ZWRÓĆ UWAGĘ GDY DZIECKO: