Joanna Urbaniak

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, terapeuta ręki, terapeuta TUS, diagnosta (SI, KORP, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, polonista.

Od 7 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami (ruchową, intelektualną, sprzężoną), z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołami genetycznymi, wcześniakami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w szkole specjalnej, w zespole WWRD, w przedszkolu Montessori. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracuję w nurcie niedyrektywnym, a priorytetowe w kontakcie z dziećmi są dla mnie trzy zasady, warunkujące skuteczną pracę terapeutyczną: relacyjność, uważność i elastyczność. Inspiruję się filozofią Jaspera Jula oraz Porozumieniem bez Przemocy. Podążanie za dzieckiem, możliwość obserwowania procesu jego rozwoju, jest dla mnie największą nagrodą.