MICHAŁ NOCHOWICZ

Nazywam się Michał Nochowicz. Jestem logopedą dyplomowanym i specjalistą kynoterapii i wykładowcą akademickim. Terapię logopedyczną i kynoterapeutyczną prowadzę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Równe Szanse w Poznaniu, w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Publicznym, a także w prywatnym gabinecie. Prowadzę zajęcia na uczelniach wyższych (w Bydgoszczy, Elblągu i Koninie). Prowadzę indywidualną praktykę logopedyczną. Należę do Polskiego Związku Logopedów   i jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.