MONIKA BRONISZEWSKA

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutą Gestalt, trenerem, pedagogiem,  oligofrenopedagogiem,

Na co dzień pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Marianowie z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponadto udzielam wsparcia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt osobom, przebywającym w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dzieciom i ich rodzicom przebywającym na świetlicy socjoterapeutycznej, skierowanej dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkołach, przedszkolach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie oraz prywatnym gabinecie terapeutycznym (Gabinet Psychoterapii Gestalt „Tu i Teraz” w Koninie) pracując z dziećmi i ich rodzinami oraz osobami dorosłymi szukającymi wsparcia psychologicznego.

Zarówno w praktyce klinicznej, jak i życiu osobistym bezustannie dążę do rozwoju. Prywatnie, szczęśliwa mama 10-ciolatki☺

W Ośrodku Terapii i Edukacji  Sig-num udzielam pomocy psychologicznej w nurcie Gestalt oraz prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.