TERAPIA RĘKI

TERAPIA RĘKI oparta jest na pracy z całym ciałem, budowaniem prawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie dłoni, izolowaniem palcy, poszerzaniem ruchów obręczy barkowej, przedramienia, dłoni, nadgarstka i palców.

Adresowana jest przede wszystkim do dzieci z zaburzeniem  mięśniowym, nieprawidłową postawą ciała, problemami z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików) czy też w zabawach manualnych (lepienie plasteliny, układane małych przedmiotów) jak również zaburzeniami kontroli wzrokowo- ruchowymi.

Celem terapii jest: poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, doskonalenie umiejętności chwytu, doskonalenie pisania, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawa koncentracji uwagi oraz umiejętność przekraczania linii środkowej ciała.