Małgorzata Fraint

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 9 lat pracuję w szkole specjalnej.

Ukończyłam Studia Podyplomowe „Integracja sensoryczna” w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych oraz Terapeutą Ręki. Ukończyłam trzystopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osobami z trudnościami w komunikowaniu się, osobami z zespołem Downa, osobami z zaburzeniami w zakresie przetwarzania sensorycznego oraz osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W pracy z osobami mającymi trudności komunikacyjne wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń, m.in. Szkolenie Makaton- III stopnie, Szkolenie z zakresu diagnozy AAC.

Praca jest moją pasją, w którą wkładam serce i zaangażowanie. Staram się na bieżąco poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach, kursach, webinariach, szkoleniach, aby z jak największą skutecznością wspomagać rozwój dzieci, z którymi pracuje. Uśmiech dzieci i ich zadowolenie w czasie zajęć dodaje mi sił i mobilizuje do działania.